Sykurs

Enkelte frivilligsentraler holder sy- og redesignkurs. Enkelte bydeler har også nabolagprosjekter (=>) som tilbyr sy- og redesignkurs.  Butikker som selger symaskiner og tilbehør tilbyr også kurs. I tillegg finnes det en rekke gode eksempler og videoer på internett: Youtube=>

Kontakt oss om du vet om sykurs i Bergen området.

— oOo —