Matbutikker

Etter 1.mars 2016 sluttet butikkene å gi bort overskuddsmat til veldedige formål. Mange organisasjoner arbeider derfor for å starte opp en matsentral i Bergen ( Les mer (N) => ) – en sentral som skal samle overskuddsmat fra fabrikker, grossister og butikker for så levere ut til veldedige. Det er imidlertid usikkert hvor langt dette arbeidet er kommet i Bergen, men de har fått positive signaler fra myndighetene og butikk-kjedene.

TooGoodToGo (toogoodtogo.no =>)
En ny internett-tjeneste. Den ønsker redusere matsvinn ved å hjelpe restauranter med å selge overskuddsmaten ved stengetid. Bra for miljøet, samfunnet, økonomien og alles felles fremtid.

NB! Andre språk ved TooGoodToGo dekker tilbud i andre land, ikke Norge!

— oOo —