Helse

Amalie Skrams hus
Et kreativt hus for mennesker som har erfaring med psykiske helseplager. Huset er til for alle som vil prøve ut egne kreative ressurser, ha en aktiv hverdag, søke ny inspirasjon og delta i et sosialt fellesskap.  Les mer: Homepage => | Facebook =>

Helsehjelp til papirløse  
En frivillig organisasjon som er politisk og religiøst nøytral. De samarbeider med Norsk Folkehjelp Bergen og har ca. 70 leger, syke­pleiere og annet helsepersonell. Papirløse har grunnleggende menneskelige behov som ikke blir dekket av det offentlige. Helsehjelp til papirløse vil bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor menneskerettighetene (FNs konvensjon om økonomiske og sosiale rettigheter). Les mere: Hjemmeside => | Facebook =>

Rus relatert

Blå kors
En vanlig kristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet.  Blå Kors forener frivillig arbeid på rusfeltet med profesjonell behandlings arbeid.

Dagsenteret har vært i aksjon siden 1992 som et lavterskeltilbud. Her kommer opptil 100 mennesker innom for frokost og middag og et Guds ord to ganger i uken. Det er ca 25 frivillige med. Les mer: Hjemmeside =>

LISA
Livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende.

I LISA møter du mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon, men med det til felles at den enkelte har god kjennskap til det å ha utviklet en avhengighet til rusmidler. Du møter også dyktige fagpersoner med lang fartstid i rusfeltet. Les mer: Homepage =>

Utrustet
Et aktivitetstilbud for mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykiatri. En av hovedutfordringene ved rusavhengighet er faren for tilbakefall. Mange har glede og effekt av å bruke trening som terapi når de er i behandling, men det er ikke alltid like enkelt å oppreholde de gode vanene når man retunerer til sitt hjemmemiljø. Les mer:  Utrustet =>

— oOo —