Norsk Opplæring

Usikker på hvilket nivå som passer for deg? Sjekk: Common European framework of reference for languages =>

Batteriet
Kong Oscars Gate 7
Flere norsklærere hjelper folk med å forbedre sine kunskaper i norsk. Kursent er åpent for alle nivå og ingen registrering kreves. Hjemmeside =>

Caritas Bergen
Den katolske kirkens hjelpeorganisasjon i Bergen. De driver infosenter for arbeidsinnvandrere og ønsker å åpne dører inn i arbeidslivet. De tilbyr gratis norskkurs på flere nivåer. Les mer:  Hjemmeside =>

FLØYENORSK
En non-profit organisasjon som arbeider for å fremme integrering av innvandrere i Bergensområdet ved å tilby rimelige norsk språkkurs av høy standard. Turer, fester og andre uformelle sosiale aktiviteter organiseres også nå og da.  Hjemmeside => | Facebook =>

Robin Hood Hus
Magnus Barfots gate 22
De har en rekke ulike kurs og samtalegrupper.   Hjemmeside => | Facebook =>

Salem Nærmiljøsenter
I samarbeid med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA => ) og Bergen Internasjonale Menighet (BIM=> ) arrangerer Salem  Nærmiljøsenter norskkurs og samtalegruppe for voksne innvandrere. Det er frivillige medhjelpere som underviser på kursene, og det er én kurskveld pr uke på hvert kurs. Norskkurs og internasjonal samtalegruppe =>

Ny Krohnborg – Norskkurs nybegynnere – voksne
Tuesday August 23rd at 9am – 12, norwegian language course for beginners will start at Ny Krohnborg culture center (Address: Rogagt. 9, Bergen). Registration: before 22nd. Aug.  Les mer:  Norskkurs – voksne

Norsk praksis

Bergen offentlig bibliotek
Strømgaten 6

Norsk opplæring på nett

Vox.no har laget en oversikt over en rekke gratis ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av opplæringssteder som en del av eller i tillegg til sine norskkurs. Readmore =>

Listen er sortert iht tilbakemelding fra brukere.

Loecsen (***) er en et gratis ressurs for «reisespråk». Her kan man lære et begrenset ord og fraser som er nyttige når man er ny i et fremmed land. Loecsen har 40 lære- og støttespråk. Brukerkommentar: Denne er best for folk som begynner å lære et nytt språk. Her er det vanlige uttrykk til bruk i resturant eller når vi hilser på noen. Loecsen =>

LearnNow (Learn Norwegian on the Web) (**) bruker tekst, lyd og bilder for å gi en innføring i norsk språk opp til nivå A2. Hjelpespråk i programmet er engelsk, spansk og polsk. Det inneholder vokabular, grammatikkøvelser, en grammatikksjekker og interaktive øvelser. Programmet er utviklet av NTNU med støtte fra Vox. Brukerkommentar: Nettsiden er lett å bruke, og gir enkel trening av uttalen.   LearnNoW =>

Duolingo (*) er en språkopplæringsplattform på mange språk. Nå er den også tilgjengelig på norsk med engelsk som støttespråk. Duolingo er reklamefritt og gratis. Arbeidet med de ulike kursene er basert på frivillig innsats verden over av brukere som ønsker å bidra til språklæring verden rundt. Den ble skapt av Luis von Ahn, PhD, og Severin Hacker, PhD. Brukerkommentar: Nettsiden er fin for dem som lærer gjennom pugging.   Duolingo =>

Memrise (*) er en kursplattform som også inneholder gratis norskopplæring. Også her blir kursene laget med frivillig innsats. Kursene gjennomgår ikke samme kvalitetssikring som de på Duolingo. Man kan selv lage ulike typer kurs på Memrise, og velge om de skal være offentlig tilgjengelige eller bare tilgjengelige for de som får tilsendt en lenke.Brukerkommentar: Nettsiden er fin for dem som lærer gjennom pugging. Memrise =>

CALST (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor) er et program for å øve uttale av rundt tusen norske ord og uttrykk. Programmet inneholder også skriveøvelser. Det består av to moduler og er på nivå A2. Første modul har øvelser hvor et animert «snakkende hode» viser hvordan ordene skal uttales. Brukeren kan velge mellom åtte dialekter. Andre modul inneholder øvelser som skiller mellom ulike språklyder, for eksempel forskjellen mellom «lys» og «lus». CALST velger øvelser som er relevante ut fra brukerens morsmål. Øvelsene baserer seg på forskjellene mellom lydene i morsmålet og norsk.  CALST =>

italki (??)  byr på en blanding av gratis ressurser og ressurser man må betale for. Man kan utveksle erfaringer, spørre om språk, og få tekster rettet gratis av andre på nettstedet. I tillegg kan man betale for privat Skype-undervisning. Brukerkommentar: Nettsiden er vanskelig å bruke, ikke anbefalt for nybegynnere.   italki =>

Skapago (??) Skapago har noen gratis grammatikkøvelser, uttalevideoer og opplæringsvideoer. Resten koster penger. Siden bruker engelsk som støttespråk. Brukerkommentar: Nettsiden er vanskelig å bruke, ikke anbefalt for nybegynnere.  Skapago =>

Nybegynner A1

A1–A2

A2–B1

B1–B2

Andre tema

— oOo —