Praktisk Hjelp

Frivilligsentraler i Bergen

Lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Det er 419 frivilligsentraler i Norge, her er noen av dem som finnes i og rundt Bergen.

ARNA Frivilligsentral
Peter Jebsensveg 19, 5265 YTRE ARNA
Hjemmeside =>Facebook =>

Laksevåg frivilligsentral
(Flere ulike møteplasser, se hjemmesiden)
Hjemmeside => |  Facebook =>

Løvstakken Frivilligsentral
Rogagaten 9, 5055 BERGEN

Hjemmeside =>Facebook => 

Salem Frivilligsentral
Sigurdsgate 6, 5015 BERGEN
Hjemmeside => | Facebook =>

Sesam frivillighetssentral
Wollert Konowsplass 1, 5224 Nesstun
Hjemmeside =>

Vitalitetsenteret Frivilligsentral
Wolffs gate 12, 5006 BERGEN
Hjemmeside => | Facebook =>

Åsane Frivilligsentral
Myrdalskogen 39.b. U82 Huset
Hjemmeside =>

Andre organisasjoner som kan bistå med råd og hjelp

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 280 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner. Les mer:  Hjemmeside => | Medlemsliste =>

— oOo —