Self help

EMPO
Kong Oscars gate 22, Bergen sentrum
Empo er Kirkens Bymisjon sitt møtested for mennesker med minoritetsbakgrunn. Empo er en forkortelse for Empowerment, en metode som søker å hente frem ressurser folk allerede har.

På Empo kan man realisere sine ressurser, utvide sitt nettverk, og øke sin kompetanse. Dette kan igjen gi større kontroll over eget liv, og større mulighet til å skape en god hverdag for seg selv og sin familie.

Eksempler kan være veiledning og opplæring i hvordan skaffe seg jobb i Norge. Men også hjelp til å finne fram i det offentlige systemetet samt opplæring i norsk språk og kultur – hvordan en lever i det norske samfunnet og klimasone. Les mer: Hjemmeside => | FaceBook =>

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
En frivillig og uavhengig organisasjon som hjelper innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. Les mer:    Hjemmeside =>

Bibliotek

Bergen har en rekke bibliotek som er åpne for alle. Vi lister bare noen av dem.

Bergen Offentlige Bibliotek
Hovedfilial: Strømgaten 6
Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek og er i dag organisert med et hovedbibliotek i sentrum og 6 filialer i bydelene. BOB driver også biblioteket ved Bergen Landsfengsel og ved Bjørgvin fengsel.

Bergen Offentlige Bibliotek  utfører fjernlån for Hordaland fylkesbibliotek. Ved siden av et bredt utvalg nyere norsk og utenlandsk litteratur og annet materiale, eier biblioteket verdifulle eldre spesialsamlinger og arkiv. Vel 700.000 bøker, tidsskrifter, noter, CDer, filmer m.v. står til disposisjon for brukerne. Alt som er utgitt etter 1964, unntatt en del av den eldre notesamlingen, er nå tilgjengelig via nettet, og store deler av de gamle samlingene er konvertert. Les mer: Hjomepage => | Facebook => | Twitter =>

Universitetsbiblioteket
HF-bygget, Haakon Sheteligs plass 7
Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek, og er en del av det totale faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen.

Universitetsbiblioteket skal primært gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til den forskning og undervisning som er knyttet til UiB. Men Universitetsbiblioteket er åpent for alle. Les mer: : faktaside =>  | tjenestetilbud => | Hjemmeside =>

— oOo —